Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 35
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,018
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  ด้วยความขอบคุณ 'จากหัวใจ'
นางรภัสศา เกตุแก้ว
[23 มีนาคม 2558 14:59 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1364 คน
“ก่อนหน้านี้โรงเรียนไม่มีน้ำไว้ให้เด็กๆ ได้ใช้บริโภคเลย โรงเรียนต้องอาศัยซื้อน้ำจากสถานีอนามัยทุ่งบอน ซึ่งยากลำบากต่อการขนส่งมาก น้ำดื่มจะมาส่งถึงโรงเรียนแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้น และถ้าจะนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้โรงเรียนมาใช้ ก็ไม่ดีต่อสุขภาพของเด็ก ตอนนี้ครูและเด็กนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีน้ำเพียงพอต่อการบริโภคกันแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคเป็นอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือของท่านได้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาสู่พวกเราค่ะ”
ด้วยความขอบคุณ 'จากหัวใจ'
- วิจิตรา [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- แม่ของเด็กชายรัตนพล [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- แม่ของเด็กหญิงนริดสรา [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- นักเรียนชั้น ป.6 [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- เด็กหญิงนพวรรณ และแม่ [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- นางสาวลลิตา [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- นางสายพิณ [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- นางรภัสศา เกตุแก้ว [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- อาจารย์ธรรมนูญ กิจนุกร [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
- ด.ญ.จริยา วงค์ผา [23 มีนาคม 2558 14:59 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY