Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 36
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,019
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 ถามมาตอบไป
ถามมา : มูลนิธิฯ มีวิธีการจัดซื้อของขวัญและส่งมอบให้ชุมชนอย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่า
ครอบครัวเด็กมีความต้องการจริง ๆ?
ตอบไป : เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ในพื้นที่ดำเนินการ ได้ทำการสำรวจความต้องการจากครอบครัวเด็กในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำแค็ตตาล็อก “เติมชีวิตด้วยการให้” ดังนั้นเมื่อได้รับเงินบริจาคแล้ว มูลนิธิฯ จะจัดซื้อของขวัญและนำส่งให้ถึงเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ที่มีความต้องการ 
 
 
ถามมา : ทำไมของขวัญบางรายการจึงมีราคาสูงกว่าท้องตลาด?
ตอบไป : ของขวัญทุกรายการ มูลนิธิฯ ขออนุญาตรวมค่าใช้จ่ายในการจัดหา ค่าดำเนินการ และการจัดส่งไปถึงผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลแล้ว 
 
 
ถามมา : หากต้องการ แค็ตตาล็อก “เติมชีวิตด้วยการให้” เพิ่ม สามารถทำได้หรือไม่? มีค่าใช้จ่ายอย่างไร?
ตอบไป : สามารถขอเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
www.worldvision.or.th หรือติดต่อมายังมูลนิธิฯ ที่โทร. 0-2381-8863 ถึง 5
 
 
ถามมา : ก้อนเชื้อเห็ดที่เราบริจาคให้ไปครั้งแรก เมื่อครอบครัวได้ทำการเพาะเห็ดไปจนก้อนเชื้อ
เห็ด ใช้ไม่ได้แล้ว หากครอบครัวต้องการเพาะเห็ดต่อไป และจะต้องซื้อก้อนเชื้อเห็ด
ชุดใหม่ มูลนิธิฯ จะต้องรอรับการบริจาครอบใหม่ หรือไม่ จะต้องสนับสนุนตลอดไปไหม?
ตอบไป : เมื่อครอบครัวได้รับก้อนเชื้อเห็ดแล้ว และได้ทำการเพาะเห็ด แล้วนำไปจำหน่ายแล้ว ในครั้งต่อไป หากครอบครัวต้องการจะเพาะเห็ดต่อ จะต้องรับผิดชอบในการจัดหาก้อนเชื้อเห็ดครั้งใหม่เอง เพื่อครอบครัวอื่น ๆ จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
 
 
ถามมา : ของขวัญต่าง ๆ ให้กับพื้นที่ไหนบ้าง? จะระบุให้ตามจังหวัดที่ผู้บริจาคต้องการได้ไหม?
ตอบไป : มูลนิธิฯ จะจัดสรรรายการของขวัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน 
 
 
 
ถามมา : ถ้ามีการบริจาคหมูมากกว่าความต้องการของครอบครัวที่ร้องขอไว้มูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดำเนินการอย่างไร?
ตอบไป : มูลนิธิฯ จะจัดสรรเงินส่วนนั้นไปจัดาหาของขวัญรายการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน  
 
 

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY